ISO sertifiserte førstehjelpskurs

Kurs

Førstehjelpskurs

A-dykk Pro har gjennomført livredningskurs i en årekke. Våre instruktører har spesialkompetanse på EMERGENCY FIRST RESPONS og førstehjelpskurs. Våre kurs er skreddersydd etter internasjonale lover og regler og A-dykk Pro er en av få som har ISO sertifisering på kursopplegget.

Vi holder alle typer førstehjelpskurs, hjertestarterkurs og livredningskurs. Våre pedagogiske kursopplegg er i bruk over hele verden.

A-dykk pro arrangerer jevnlig åpne kurs hvor alle kan delta. Her kan blant andre foreldre, barnevakter og andre foresatte være med, og bedrifter kan melde på sine nyansatte og andre som ikke har anledning til å delta på bedriftens interne kurs. Åpne kurs finnes på forsiden av hjemmesiden.

På kursene enten det er internt hos kunde eller i vårt eget klasserom stiller vi med alt utstyr. Førstehjelpsdukker, medisinsk utstyår og hjertestartere. Dette for at deltakerne skal få god trening i hjerte-lungeredning (HLR/CPR). Deltakerne lærer å følge de samme prioriteringene som ambulansepersonell og leger benytter, for å gi pasienten størst mulig sjanse til å overleve.

Kursene legger opp til mye praksis pakket inn med teori, slik at læringsutbyttet blir størst mulig. Ingen lærer førstehjelp og livredning bare ved å se og lytte; man må fysisk få prøve ferdigheter i praksis.

Gjennomføring av et førstehjelpskurs med våre instruktører vil ha klare fordeler. Vi kan også utstede offisielle personlige sertifikater innen EMERGENCY FIRST RESPONCE (førstehjelpskurs) til hver enkelt deltaker. Dette i tråd med internasjonale retningslinjer.

hlr

 

Utskrift

Kontakt oss

AdykkPro

Telefon: 380 99 555
E-post: pro@adykk.no

ADYKK PRO leverer dykkerutstyr, redningsutstyr og tilhørende utstyr til profesjonelle etater slik som Brannvesen, Forsvaret, Politi, Tollvesen, vaktselskaper mm.

Ikke nøl med å kontakte oss for et møte, hvor vi sammen kan vurdere produktbehovet deres!